Concesionari

 

 1. ANUNT CONCESIONARE  pășune in suprafaţă de 8,77 ha CHIRCA
 2. Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Mogoşani.
 3. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretarul comunei Mogoşani
 4. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: gratuit
 5. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27/05/2016, nu se mai emit clarificări dupa data de 27.05.2016 ora 12.00
 6. 4. Informaţii privind ofertele: ofertele vor fi depuse in plic sigilat la Primăria Mogoşani.
 7. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 31/05/2016, la sediul Primăriei Mogoşani ora 09.00
 8. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul Primăriei Mogoşani, judeţul DĂMBOVIŢA.
 9. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se depun in 1 exemplar
 10. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02/06/2016, licitaţia se va desfăşura la data de 02.06.2016 orele 10.00
 11. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa, Judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3
 12. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21/04/2016,

Bottom of Form