Concesionari

ANUNȚ CONCESIONARE LUCIU DE APĂ ȘI TEREN NEPRODUCTIV

 

  1. informații generale privind concedentul:

-Primăria Comunei Mogoșani, Județul Dâmbovița; -cod fiscal 4449356; – persoana de contact – secretar, Ciobănița Cătălin -telefon 0733687195

 

  1. informații generale privind obiectul concesiunii;

– Balta “Draga 2” situată pe teritoriul administrativ al comunei Mogoșani, fiind rezultată din exploatarea materialelor agregate pentru construcții. Are o luciu de apa in suprafata de 183519 mp si un teren neproductiv de 10000 mp

Este înscrisă în cartea funciară nr 71223. În zonă se pot amenaja locuri pentru petrecerea timpului liber, amenajarea grătarului, loc de joacă pentru copii, publicul WC, modelarea malurilor pentru amenajarea locurilor pentru pescuit, coșuri de gunoi etc. Destinația principală a bunurilor ce fac obiectul concesiunii: “Amenajarea și practicarea pescuitului recreativ și sportiv”.

 

  1. informații privind documentația de atribuire:

3.1.modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: -Documentația de atribuire se va putea cumpăra de la sediul Primăriei Mogoșani.

3.2. denumirea și adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: -documentația se poate obține de la secretarul comunei Mogoșani.

3.3. costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, conform prevederilor Ordonanței

De urgență a Guvernului nr. 54/2006: -costul obținerii documentației este de 200 de lei.

3.4. limita de timp pentru solicitarea clarificărilor: -25.10.2018 ora 14.00

 

  1. informatii despre ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor: – 30.10.2018 ora 14.00

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: – Primăria Comunei Mogoșani,  sat Mogoșani, Comuna Mogoșani,  judetul Dâmbovița .

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: -1 exemplar,  conform procedurii secțiunea 5 art 11din H.G. 168/28.02.2007 .

 

  1. data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: -licitația se va desfășura în dată de 30.10.2018 la ora 15.00 la sediul Primăriei Mogoșani.

 

6. adresa, adresa, numarul de telefon, faxul si adresa de e-mail a instantei competente in soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Dâmbovița, Adresa: județul dâmbovița, târgoviște, str. Calea bucurești, nr. 3 Telefon 0245/612344 -Fax 0245/216622, E-mail tr-dâmbovița-arh@just.ro, Website http://www.portal.just.ro  , Termen de contestație conform legii 554/2004

 

  1. data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.09.2018

 

 

Primăria Comunei Mogoșani,