Concesionari

ANUNȚ CONCESIONARE LUCIU DE APĂ ȘI TEREN NEPRODUCTIV

 

  1. informații generale privind concedentul :

-Primăria Comunei Mogoșani , Județul Dâmbovița; -cod fiscal 4449356; – persoană contact –secretar,  Ciobănița Cătălin -telefon 0733687195

 

  1. informații generale privind obiectul concesiunii;

– Balta „Draga 2” situată pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoșani ,  fiind rezultată în urma exploatării materialelor agregate pentru construcţii. Are  un luciu de apă în  suprafaţa de 183519 m.p.  și teren neproductiv de 10000 m.p.

Este înscrisă în cartea funciară nr 71223.   In zonă se pot amenaja locuri pentru petrecerea timpului liber, respectiv amenajarea de grătare, loc de joacă pentru copii, WC public, modelarea malurilor pentru amenajarea locurilor pentru pescuit, coşuri de gunoi etc. Destinaţia principală a bunurilor ce fac obiectul concesiunii : -Amenajare şi practicarea pescuitului recreativ și sportiv.

 

  1. informații privind documentația de atribuire:

3.1.modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: -Documentația de atribuire se va putea cumpăra de la sediul Primăriei Mogoșani .

3.2. denumirea și adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține  un exemplar din documentația de atribuire: -documentația se poate obține de la secretarul comunei Mogoșani.

3.3. costul și condițiile de plata pentru obținerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanței

De urgență a Guvernului nr. 54/2006:  -costul obținerii documentației este de 200 lei.

3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor: -06.06.2018 ora 12.00

 

  1. informații privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor:- 12.06.2018 ora 13.00

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: – Primăria Comunei Mogoșani,  sat Mogoșani, Comuna Mogoșani,  judetul Dâmbovița .

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: -1 exemplar,  conform procedurii secțiunea 5 art 11din H.G. 168/28.02.2007 .

 

  1. data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: -licitația se va desfășura în dată de 12.06.2018 la ora 15.00 la sediul Primăriei Mogoșani.

 

6.denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și adresa de e-mail a instanței competențe în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Dâmbovița, Adresa: judeţul dâmboviţa, târgovişte, str. Calea bucureşti, nr. 3 Telefon 0245/612344 –Fax 0245/216622 ,E-mail tr-dâmbovița-arh@just.ro ,Website http://www.portal.just.ro  ,Termen de contestație conform legii 554/2004

 

  1. data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.05.2018

 

 

Primăria Comunei Mogoșani ,