Inchirieri

ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA

PRIMARIA COM MOGOSANI

PRIMAR

 

 

 

 

ANUNT ERATA

 

Primaria com Mogosani anunta erata pentru procedura de inchiriere prin licitaţie publică  un spatiu din  cladirea dispensar uman Mogosani in vederea desfasurarii activitatii de  stomatologie cu termen de licitatie 16.05.2016

 

 

ERATA

DURATA ÎNCHIRIERII :

Primaria com Mogosani anunta modificarea pct 3.1 din anuntul publicat in 08.04.2016 ce va avea urmatoarul cuprins :

3.1. Spaţiul care face obiectul închirierii se închiriază pe o durată de 10 (zece) ani.

Restul prevederilor anuntului raman neschimbate .

 

 

 

 

Primaria com mogosani,

 

 

ANUNT

 

Primaria com Mogosani inchirieaza prin licitaţie publică  un spatiu din  cladirea dispensar uman Mogosani in vederea desfasurarii activitatii de  stomatologie.

 

 

1. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII LICITAŢIEI PUBLICE

1.1 Licitaţia publică va avea loc în data de 16.05.2016, la sediul Primăriei comunei Mogosani, jud. Dambovita , ora 10,00.

 

2. OBIECTUL ÎNCHIRIERII ŞI ELEMENTE DE PREŢ:

2.1. Obiectul închirierii il reprezinta doua incaperi denumite conform releveu cabinet adulti si cabinet stomatologic in suprafata totala de 34,56 mp in  cladirea dispensar uman Mogosani in vederea desfasurarii activitatii de  cabinet medical stomatologic. Primaria Mogosani ofera gratuit accesul la cele doua incaperi prin spatiile comune si curtea aferenta.

2.2. Preţul minim de pornire licitatie pentru  închiriere  este de 160 lei fără TVA. Preţul va fi indexat anual cu rata inflaţiei.

 

3. DURATA ÎNCHIRIERII :

3.1. Spaţiul care face obiectul închirierii se închiriază pe o durată de 5 (cinci) ani.

3.2. Modalitatea de plată şi clauzele speciale se vor stabili prin contractul de închiriere.

Taxa de participare la licitaţie este de 25 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 1000 lei .

Caietul de sarcini se va achizitiona de la sediul primariei com Mogosani.

 

 

 

 

Primaria com mogosani,