Alte documente

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minute ședințe publice locale

Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local

Declarații de căsătorie

Alte documente de interes public