Angajari

JUDETUL DAMBOVITA

COMUNA MOGOSANI

 

 

A N U N T

 

 

Primaria Comunei Mogosani , jud. DAMBOVITA , organizeaza examen  de promovare in gradul profesional imediat urmator, în data de 28 februarie  2018, orele 10,00, iar interviul în data de 2 martie 2018 a  doua  functii publice de  executie consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului administratie publica  al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogosani, judeţul Damboviţa.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare sunt:

 

a)sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

b)sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;

c)sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

 

Mentionam ca aceasta solicitare respecta prevederile art 125 din HG 611/2008 , se incadreaza in plafonul cheltuielilor de personal aprobat si al cheltuielilor aprobate prin buget.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data  de 28 februarie  2018, orele 10,00, iar interviul în data de 2 martie 2018, orele 10,00.

 

Relaţii suplimentare în legătură cu organizarea şi desfasurarea concursului la sediul primariei com Mogosani .