Angajari

JUDETUL DAMBOVITA

COMUNA MOGOSANI

 

ANUNT

 

 

Primaria Comunei Mogoșani, jud. DAMBOVITA, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat următor, în date din 8 octombrie 2019, orele 10,00, iar interviul în data din 10 octombrie 2019, a funcției  publice de consilier clasa I, grad profesional asistent din Biroul Administratie publica al aparatul de specialitate al primarului comunei Mogoșani, județului Dambovița.

 

 

Candidații trebuie să fie îndeplinite condiții de artă. 479 din OUG 57/2019

a) sa aiba cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcțiilor publice din care promoveaza

b) să fie obțină cel puțin calificativul „bine” evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani de activitatate;
c) sa nu aiba sau sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

 

 

Bibliografie

 

-OUG 57/2019-Codul Administrativ

-Legea 98 / 2016- privind achizitiile publice

-Constitutia Romaniei publicata in Monitorul oficial nr. 767/2003

 

 

 

Dosarul de inscriere

 

 

Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată:

a) adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3.”

 

 

 

Relații suplimentare în legătură cu organizarea și desfășurarea concursului la sediul primariei cu Mogoșani.

 

 

PRIMAR,

CIOBANU IOAN