Comunicate de presa

 

Anunță prealabil

privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

 

Denumire județ: DÂMBOVIȚA

Denumire UAT: Mogoșani

UAT Mogoșani și OCPI DÂMBOVIȚA anunța publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Mogoșani, sectoare cadastrale nr. 9, nr. 13, nr. 15 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data de început a afișării: 08.07.2019

Data de finalizare a afișării: 05.09.2019

 

Adresa locului afișării publice: Localitatea Mogoșani, județul Dâmbovița.

Repere pentru identificarea locației: Sediul Primăriei Mogoșani, județul Dambovița.

 

Cererile de rectificare a documentelor tehnice pot fi depuse la sediul Primăriei Mogoșani, județul Dâmbovița.

Alte indicații pentru cei interesați:

 

 

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/