Primaria Mogosani

Anunț prealabil

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ:            DÂMBOVIȚA

Denumire UAT:           Mogoșani

UAT Mogoșani si OCPI DÂMBOVIȚA anunța publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Mogoșani, sectoare cadastrale nr. 1, nr. 22, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:         04.02.2019

Data de sfârșit a afișării:           04.04.2019

Adresa locului afișării publice: Localitatea Mogoșani, județul Dâmbovița.

Repere pentru identificarea locației: Sediul Primăriei Mogoșani, juețul Dambovița.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Mogoșani, județul Dâmbovița.

Alte indicații pentru cei interesați:

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/